ยาธาตุบรรจบ ตราพระอินทร์ 1 กล่อง ( 20 ซอง - ซองละ 20 เม็ด)

คุณสมบัติสินค้า:

แก้ท้องเสีย ครั้งละ 4 เม็ด ตอนท้องว่าง เวลามีอาการ ทุก 4-6 ชั่วโมง ยังใช้ ขับลม ได้ผลชงัด ตำรับไทยๆ กลิ่นหอม ทานง่าย

Share

ยาธาตุบรรจบ ชนิดลูกกลอน

ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร - กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

 
วิธีใช้

ชนิดผง
ผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาที่ใช้
- กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุบชงน้ำร้อนหรือใช้ใบกะเพรา
ต้มเป็นน้ำกระสายยา
- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน
ชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอน
ผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

 
ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร - กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย
ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น
อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น

 
วิธีใช้

ชนิดผง
ผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาที่ใช้
- กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้
เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้ำปูนใสเป็นน้ำ
กระสายยา
- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน
ชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอน
ผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

 


ข้อควรระวัง
โรคตับ
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
โรคไต
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
ระบบทางเดินอาหาร(ท้องเสีย,ท้องผูก)
ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

ข้อห้ามใช้
สตรีมีครรภ์
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
มีไข้
ห้้ามใช้ในผู้มีไข้